Kaçak yabancı işçi çalıştırma cezasıkacak yabanci isci calistirma ce 0 Kaçak yabancı işçi çalıştırma cezası

yabancı işçi çalıştırma cezası

Kaçak Yabancı işçi çalıştırma cezası 2012  Çalışma Bakanlığına göre kaçak yabancı işçi çalıştıranların ödeyecekleri ceza , sgk ya göre Kaçak Yabancı işçi çalıştırma cezası 2012 sigortasız yabancı işçi çalıştırma cezası

 

 


 

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında
Kanunda Yer Alan İdari Para Cezaları

Ceza Miktarı  2009 Yılı

2010 Yılı

2011 Yılı

2012 Yılı

4817/ 18. Maddede öngörülen bildirim yükümlülüğünü
süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı
çalıştıran işverene her bir yabancı için

280

286

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya

560

572

616

679

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran
işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için

5.600

5.723

6.123

6.751

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya

2.240

2.289

2.485

2.485

Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.Ayrıca SGK tarafından Kaçak Yabancı işçi çalıştıracaklara verilecek ceza kaçak Türk sigortasız işçi çalıştıranlara verilecek ceza ile aynıdır.Sigortasız işçi çalıştırmış gibi işlem görmektedir.

 

Be the first to comment   Posted by admin - 03 Ağustos 2012 at 21:20

Categories: Sosyal Güvenlik  Tags:

Leave a Comment