İzale-i Şüyu (ortaklığın-paydaşlığın giderilmesi) davası ne demektir?izale i suyu ortakliin paydaslii 0 İzale i Şüyu (ortaklığın paydaşlığın giderilmesi) davası ne demektir?İzalei şüyu ortaklığın giderilmesi davalarına verilen osmanlıca bir isimdir.Bu davayı paylı mülkiyette paydaşlardan birisi diğer paydaşlara karşı açar ve ortaklığın satış ya da paylaştırmayla sona erdirilmesini talep eder.Mahkeme sonuçta talebe göre bir karar verir ancak taksim yani paylaştırma kararı verilebilmesi için gayrımenkulün imar mevzuatına göre paylaştırılmasının-ifrazının mümkün olması gerekmektedir.Dava sonucunda dava masrafları mahkemece payları oranında paydaşlara paylaştırılır.

İzale-i Şüyu (ortaklığın-paydaşlığın giderilmesi) davaları Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülür. Eğer paydaşlığın giderilmesi taksim yoluyla olacaksa öncelikle bu husus gözetilir. Bunun mümkün olmaması veya tarafların istemesi durumunda satışa da karar verilebilir.

Pagination for Multi-page posts ~~~ -->