E-Okuldaki Notların Dönem Sonu Not Ortalaması Nasıl Hesaplanır?E-okul sisteminde bir derse ait dönem sonu notu sınavları, proje, performans, ders etkinliklerine katılım ve performans görevlerinin katılımıyla belirlenmektedir.
Sizler için aşağıda oluşturduğumuz hesaplama sayesinde bir dersin e-okul sistemine göre dönem sonu not ortalamasını bulabilirsiniz.

Sınav Puanları : S1,S2,S3,S4

Projeler Ortalaması: PORT

Performans Belirlemeye Yönelik Çalışmalar Ortalaması (PBYÇORT) =

(Ders ve Etkinliklere Katılım Ortalaması+Performans Görevleri Ortalaması /2)

(S1+S2+S3+S4+PORT+PBYÇORT)/(Sınav Sayısı+2)

yani
(55+65+71+77+70+69,74)/(4+2)=67,96

Pagination for Multi-page posts ~~~ -->