7.sınıf Yapım kuşağı ile ilgili örnek buluşlarYAPIM KUŞAĞI TASARIM ve BULUŞ

TASARIM;

Tasarım nesnelerin görünen biçimleridir. Yani herhangi bir ürüne baktığımızda fark ettiğimiz görüntüsüdür.

• Sizler de yaptığınız çalışmaların tasarım olarak isimlendirilmesini istiyorsanız bu çalışmalarınız için yenilik, farklılık, var olanın dışında bir biçim kazandırmalısınız.

• Örneğin farklı bir şekilde sandalye imal etmek, var olan sandalye modellerinin dışında bir sandalye oluşturmak yalnızca tasarımdır. Çünkü bu çalışma ile yalnızca şekil değişmiştir. Sandalyenin asli fonksiyonu değişmemiştir.

BULUŞ;

Yeni ve farklı özellikli tasarımlar yapmaktır.

• Var olan sorunlara yeni bir çözüm üretilmiş ise, geliştiren bu ürün, buluştur.

• Var olanın dışında çok farklı fonksiyonlara sahip, farklı bir sorunun çözümü için kullanılmış ise bu ürün yine buluş olarak isimlendirilebilir.

• Yapım kuşağı etkinliklerinde buluş veya tasarım yapabilirsiniz.

• Her tasarım ve buluşun düşünmekle başladığını unutmayınız.

• Herkesin mutlaka her konuda bir düşüncesi vardır ve bunu daha önce edindiği bilgilerden yararlanarak ifade edebilir.

• Bu bağlamda sizler de buluş yapabilecek güçtesiniz.

• Tasarım veya buluş yapmak için önce bir sorun veya ihtiyacı tespit etmeniz gerekmektedir. Günlük hayatta kullandığımız bütün nesnelerin bir problemin çözümü için tasarlanarak üretildiğini unutmayınız.

• Örneğin sınıfımızdaki tahta, tebeşir, silgi, sıralar vb. eşyalar eğitim ortamında var olan sorunları çözmek ve ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmışlardır.

• Hazırlanan bu proje gerekli araç ve gereçler kullanılarak üretilir.

• Ortaya çıkan üç boyutlu model veya ürün değerlendirilmek üzere test edilir.

• Ürünün çıkış noktasındaki sorunu çözme ve ihtiyacı karşılama başarısı denenir.

• Değerlendirme sonuçları dikkate alınarak ürün üzerinde gerekli görülen düzeltmeler yapılır ve tasarıma son şekli verilir.

• Görüldüğü gibi kuşakta yapacağınız çalışmalar hiç de sizleri zorlayacak ölçekte değil.

• Bu çalışmaları yapmak için çok özel yeteneklere sahip olmak gerekmiyor.

• Var olan bir sorun veya ihtiyaca mutlaka herkesin bulacağı bir çözüm vardır.

• Ancak bulunan çözümlerin bazıları basit, bazılar ise karmaşıktır.

Pagination for Multi-page posts ~~~ -->